Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

OZV 1-2021 - Obecně závazné vyhláška kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Životice u Nového Jičína č. 1-2021.pdf  
OZV 2 - 2017 obce o nočním klidu  
OZV - 3-2021 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
OZV 4-2021 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 3/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Životice u Nového Jičína  
OZV č. 4-2014, o místním poplatku ze psů  

Usnesení zastupitelstva

Rok 2023

Usnesení č.5.pdf

Usnesení ZO 4.pdf

Rok 2022

Usnesení ZO č. 3.pdf

Usnesení ZO č. 2.pdf

Usnesení - ustavující.pdf

Usnesení.27.pdf

 Usnesení ZO 26

Usnesení č.25

Rok 2021

Usnesení č.24

Usnesení č.23

Usnesení č.22

Usneseni č.21

Usnesení č. 20

Usnesení č.19

Usnesení č.18

 Usnesení č.17

Rok 2020

Usnesení č.16

Usnesení č.15

Usnesení č.14

Usnesení č.13

Usnesení č.12

usnesení č.11

Usnesení č.10