Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce Životice u Nového Jičína

Obecně závazné vyhlášky

OZV 1-2021 - Obecně závazné vyhláška kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Životice u Nového Jičína č. 1-2021 (PDF)
OZV o místním poplatku odpady.pdf
OZV o nočním klidu.pdf
OZV o místních záležitostech.pdf
OZV o místním poplatku ze psů.pdf

Usnesení zastupitelstva

Rok 2024

Usnesení ZO č. 11.pdf

Rok 2023

Usnesení ZO č. 10.pdf

Usnesení ZO č.9.pdf
Usnesení 8.ZO s revokací.pdf
Usnesení ZO č. 7 (PDF)
Usnesení ZO č. 6 (PDF)
Usnesení ZO č. 5 (PDF)
Usnesení ZO č. 4 (PDF)

Rok 2022

Usnesení ZO č. 3 (PDF)
Usnesení ZO č. 2 (PDF)
Usnesení - ustavující (PDF)
Usnesení ZO 27 (PDF)
Usnesení ZO č. 26 (PDF)
Usnesení ZO č. 25 (PDF)

Rok 2021

Usnesení č. 24 (PDF)
Usnesení č. 23 (PDF)
Usnesení č. 22 (PDF)
Usneseni č. 21 (PDF)
Usnesení č. 20 (PDF)
Usnesení č. 19 (PDF)
Usnesení č. 18 (PDF)
Usnesení č. 17 (PDF)

Rok 2020

Usnesení č. 16 (PDF)
Usnesení č. 15 (PDF)
Usnesení č. 14 (PDF)
Usnesení č. 13 (PDF)
Usnesení č. 12 (PDF)
Usnesení č. 11 (PDF)
Usnesení č. 10 (PDF)

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech