Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Životice u Nového Jičína

2. Důvod a způsob založení

Obec Životice u Nového Jičína (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Životice u Nového Jičína
  Životice u Nového Jičína 128
  742 72 Mořkov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Životice u Nového Jičína
  Životice u Nového Jičína 128
  742 72 Mořkov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 556 705 908
  mobilní telefon: +420 556 705 910

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zivoticeunj.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Životice u Nového Jičína
  Životice u Nového Jičína 128
  742 72 Mořkov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@zivoticeunj.cz
  starosta@zivoticeunj.cz
 • 4.8 Datová schránka

  5pqbm7x

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 529 764/0600 GE Capital bank Nový Jičín

6. IČO

48804711

7. DIČ

CZ48804711

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.